Bağımsız Bölüm Planı

Tapu Planları Tüzüğünün “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinin b fıkrası, '' Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesini'',hükmündedir.